Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας

Η κηδεία στην Ελλάδα (Πληροφορίες)

Με τον όρο γενικά κηδεία ονομάζεται το σύνολο εκείνο των φροντίδων και τελετών που γίνονται μετά το θάνατο κάποιου από την οικογένεια και την κοινότητά του. […]

Read more