μνημόσυνο

Η κηδεία στην Ελλάδα (Πληροφορίες)

Με τον όρο γενικά κηδεία ονομάζεται το σύνολο εκείνο των φροντίδων και τελετών που γίνονται μετά το θάνατο κάποιου από την οικογένεια και την κοινότητά του. […]

Read more

Τι ονομάζουμε μνημόσυνο (Ιστορική αναφορά)

Μνημόσυνο ονομάζεται η τελετή εκείνη που γίνεται σε μνήμη νεκρών. Συνήθως είναι θρησκευτική και συνοδεύεται με σχετικές δεήσεις προς ανάπαυση της ψυχής των. Κατ΄ άλλη εκδοχή […]

Read more