Αρθρα

Τι ονομάζουμε μνημόσυνο (Ιστορική αναφορά)

Μνημόσυνο ονομάζεται η τελετή εκείνη που γίνεται σε μνήμη νεκρών. Συνήθως είναι θρησκευτική και συνοδεύεται με σχετικές δεήσεις προς ανάπαυση της ψυχής των. Κατ΄ άλλη εκδοχή […]

Read more