Η Διοίκηση

Εδώ παρουσιάζονται τα βασικά στελέχη, που συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων της εταιρείας. Παρακαλούμε θερμά για οποιοδήποτε θέμα υπάρχει, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δημήτριος Μπαμπούλας
Δημήτριος Μπαμπούλας
Δημήτριος Μπαμπούλας

Γενικός Διευθυντής

+306947808468

Κωνσταντίνος Μπαμπούλας
Κωνσταντίνος Μπαμπούλας
Κωνσταντίνος Μπαμπούλας

Υπεύθυνος εταιρικής επικοινωνίας

+306946915784